Färre unga i Mark använder droger

Senast uppdaterad den 26 november 2019

Färre unga i Mark använder alkohol, tobak och narkotika jämfört med för några år sedan. Samtidigt är fler nöjda med sin hälsa. Det visar en färsk undersökning om ungas drogvanor.

Central förbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) genomför årliga nationella undersökningar av skolungdomars drogvanor. Vart tredje år genomförs undersökningen på kommunnivå bland elever i årskurs 9 samt gymnasieskolans årskurs 2.

Positiva siffror för Mark

För Marks del visar resultatet på positiva siffror.

Jämfört med år 2013 har andelen rökare och snusare minskat bland de unga.

Även när det gäller konsumtionen av alkohol har andelen som provat på minskat kraftigt i de båda grupperna.

Andelen unga som någon gång använt narkotika har minskat till 4 procent i årskurs 9 och 5 procent i gymnasieskolans årskurs 2.

Samtidigt visar resultatet från undersökningen att andelen unga som är nöjda med sin hälsa har ökat.

Mer om undersökningen

Nedan på denna sida finns en länk vidare för att läsa mer om undersökningen.

Publicerad av: Marks kommun