Fixartjänst gör uppehåll med tjänster inomhus

Senast uppdaterad den 2 april 2020

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset kommer Marks kommuns Fixartjänst inte att utföra några uppdrag inomhus tillsvidare.

Fixartjänst kommer istället enbart utföra tjänster där ingen fysisk kontakt sker med kunden – exempelvis källsortering. Neddragningen gäller i första hand till och med den 31 augusti 2020. 

Äldre ska undvika kontakter med andra

Anledningen är att personer över 70 år ska undvika kontakter med andra människor under den pågående coronasmittan. Besök hos äldre ska därför begränsas så långt som möjligt. Eftersom Fixartjänst utför uppdrag i hemmen finns en risk att föra med sig smitta till kunden. 

Om Fixartjänst

Fixartjänst är en kommunal service till Markbor som fyllt 70 år eller har en funktionsnedsättning med beviljad hemtjänst. Tjänsten erbjuder gratis hjälp med vissa praktiska insatser i hemmet för att skapa ökad trygghet och minska antalet fallolyckor.

Publicerad av: Marks kommun