Fjärr- och distansundervisning vid Björketorpskolan med anledning av covid-19

Senast uppdaterad den 24 november 2021

Flera elever vid Björketorpskolan har bekräftad covid-19 och smittskydd Västra Götaland har med anledning av detta rekommenderat att vissa årskurser stannar hemma i syfte att begränsa smittspridningen.

Årskurserna 2, 3 och 6 vid Björketorpskolan ges med anledning av detta fjärr- och distansundervisning mellan 25–29 november 2021.

Undervisningen motsvarar det antal undervisningstimmar som eleverna skulle ha fått i det fall eleverna haft närundervisning.

Enligt 7 § i förordning 2020:115 får en huvudman för en grundskola besluta om fjärr- och distansundervisning. 

Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att det är en rimligt avvägning att ett par klasser på skolan nu ges fjärr- och distansundervisning under en begränsad period för att motverka smittspridning.

Undervisning i skolans lokaler är det bästa för elevernas lärande och avsteg från detta görs inte lättvindigt. Förvaltningsledningen bevakar situationen.

Publicerad av: Marks kommun