Flaggan hissas för Ukraina

Senast uppdaterad den 24 februari 2023

Idag är ett år sedan Ryssland invaderade Ukraina. Med anledning av det flaggar Marks kommun på våra tre officiella flaggplatser under dagen, för att visa sympati med landets befolkning. Flaggningen är ett gemensamt initiativ av kommunerna i Sjuhärad.

Publicerad av: Marks kommun