Fler badmöjligheter när Kaskad håller sommaröppet

Senast uppdaterad den 23 juni 2020

I sommar erbjuder kommunen fler badmöjligheter än vanligt. Badhuset Kaskad håller sommaröppet första gången på flera år, en av flera insatser för ökade aktiviteter under sommaren.

Utökade badmöjligheter och simundervisning

Badhuset Kaskad håller vanligtvis stängt en lång period under sommarperioden, men kommer till följd av ett uppmärksammat behov hos barn och unga i kommunen alltså att fortsätta sin verksamhet. Anledningen är att man vill arbeta proaktivt för att förebygga social oro hos barn och unga.

– Vi har sett ett ökande behov av aktiviteter under sommaren till följd av coronapandemin.  Därför har vi valt att inte stänga ner badhuset under sommaren, eftersom vi vill kunna erbjuda attraktiva och meningsfulla aktiviteter, säger Niklas Gusténius, enhetschef på kultur- och fritidsförvaltningen.

En annan satsning är utökade möjligheter till simundervisning på Kaskad under sommaren. Under våren har deltagandet i simundervisningen varit lågt till följd av pandemin, och därför har man istället valt att erbjuda utökade möjligheter till undervisning under sommarperioden.

Mer flexibilitet och trygghet i fokus

En förändring som görs är att Backagårdsbadet kommer vara obemannat under vardagarna, istället för endast under helgerna som det varit tidigare. Underhåll och städning av ytorna fortsätter som vanligt. Förändringen innebär en ökad flexibilitet när det kommer till personalstyrkans uppdrag, eftersom insatserna kan riktas dit det finns ett behov. Där man upptäcker att närvaro behövs kommer man försöka arrangera aktiviteter för att öka närvaron och därmed tryggheten. Niklas Gusténius är positiv till förändringen:

– Jag tror att detta kommer fungera jättebra. Backagårdsbadet har tidigare varit obemannat under helgerna, men vi kommer nu alltså att rikta om insatserna och ha badet obemannat även under vardagarna för att erbjuda fler aktiviteter på andra håll. Vi kommer dessutom kunna erbjuda badmöjligheter oavsett väder vilket är väldigt positivt, säger Niklas Gusténius.

Några veckor stängt för underhåll

Kaskad håller stängt för underhåll vecka 30-31 (20 juli–2 augusti) samt vecka 34 (17 augusti–23 augusti). 

Här hittar du mer information om badmöjligheter i sommar

Öppettider för Kaskad

Utomhusbassängerna Backagårdsbadet och Kungabergsbadet

Badplatser i Marks kommun

Publicerad av: Marks kommun