Fler flyttar till Mark

Senast uppdaterad den 18 maj 2016

Vi har blivit allt fler Markbor under första kvartalet 2016, visar färsk statistik från SCB.
Och det är tack vare att fler flyttar till kommunen.

Invånarantalet i Mark ökade med 42 personer mellan januari och mars i år, enligt SCB:s (Statistiska Centralbyrån) senaste statistik över befolkningsförändringarna i Sverige.

Nära 34 000 Markbor

Totalt bodde 33 948 människor i Mark den sista mars i år.

Ökningen sker trots ett negativt födelseöverskott, det vill säga fler avled än som föddes under perioden.

Orsaken till ökningen är istället ett positivt flyttningsnetto, dvs fler flyttade till Mark än från, på 69 personer. Av dessa kommer merparten från Västra Götalands län. Jämfört med samma period i fjol har inflyttningen ökat.

Förbättring sedan i fjol

Årets siffror är en betydlig förbättring jämfört med samma period i fjol, då folkmängden minskade något.

Glädjande också är att sedan den 31 mars i fjol har folkmängden i Mark ökat med 100 personer.


Fakta:
Folkmängd i Mark 31 mars 2016 och befolkningsförändringar 1 januari–31 mars 2016 (inom parentes 2015 års siffror):

Folkmängd: 33 948 (33 848 stycken år 2015)
Folkökning: + 42 (-39)
Levande födda: 74 (81)
Döda: 104 (99)
Födelseöverskott: – 30 (-18)
Inflyttade: 359 (317).
Utflyttade: 290 (340).
Flyttningsnetto: 69 (-23)
SCB:s justeringar: 3
Förklaring till justering:
Händelser (födda, döda, flyttningar) som skett före den 1 januari 2016, men som har rapporterats efter
1 februari 2016, påverkar folkmängden men är inte redovisade som händelser under januari-mars 2016. Denna del av folkökningen redovisas istället som en justeringspost.

Publicerad av: Marks kommun