Fritslaskolan får fler lokaler

Senast uppdaterad den 21 december 2017

På grund av ökat antal elever vid Fritslaskolan pågår nu arbeten för att ge plats åt ytterligare lokaler.

För tillfället görs markarbeten för en paviljong, vilket innebär att kommunen drar dit vatten och avlopp, el och fiber samt iordningställer markytan paviljongen skall stå på.

Själva byggnaderna kommer att lyftas på plats med hjälp av kran under vecka 4 och det invändiga montaget i paviljongerna pågår fram till och med vecka 10.

Under våren kommer sedan ett skolgårdsprojekt att pågå för att skapa en utemiljö i anslutning till byggnaderna samt en på och avsläppningsplats ute vid vägen.

Omfattningen av skolgårdsprojektet håller på att utredas för tillfället.

Publicerad av: Marks kommun