Fler väljer att studera på hemmaplan

Bild på elev.

Senast uppdaterad den 8 februari 2016

Allt fler elever från Mark väljer gymnasieutbildning på hemmaplan.
I år har 58 procent av Markeleverna sökt utbildning på Marks Gymnasieskola – en kraftig ökning.

- Vi är mycket glada över detta eftersom vi arbetat väldigt aktivt och målmedvetet med att marknadsföra alla de möjligheter som Marks Gymnasieskola kan erbjuda, säger Malin Ankarstrand, enhetschef på gymnasieskolan.
Besöksdagar och Öppet Hus är några av åtgärderna. Gymnasieeleverna har själva arbetat aktivt genom att utbildas och bli goda ambassadörer för sin skola och skapa bättre relationer med högstadieelever.

God anda

- Vi har försökt förmedla den goda andan och själen som finns på Marks Gymnasieskola och väcka nyfikenhet, säger Malin Ankarstrand.
Efter flera år med ökande antal Markelever som valt gymnasieutbildning på hemmaplan, minskade antalet i fjol till 48 procent. Årets siffror, där 240 av 416 sökande markelever eller 58 procent sökt något av Marks Gymnasieskolas program, är därför ett glädjande trendbrott.

Behålla så många som möjligt

- Det är en rimlig nivå eftersom skolan inte erbjuder alla nationella program och det därför finns elever som naturligt söker utbildning i andra kommuner. Vårt mål är att så många gymnasieungdomar som möjligt från Mark vill läsa de program vi erbjuder.
Senare i februari sammanställs elevernas gymnasieval med ansökningar till skolor i andra kommuner.
- Då får vi en bättre bild av hur elevströmningarna ser ut och också hur vi kan fortsätta förbättra oss, säger Malin Ankarstrand.

Fakta ansökningar till Marks Gymnasieskola

I år har 58 procent av Markeleverna (240 av 416 stycken) sökt utbildning på Marks Gymnasieskola.
Föregående års siffror:
- 2015: 48 %.
- 2014: 62 %.
- 2013: 59 %
- 2012: 55 %
De utbildningar som fått flest förstahandsval är:
- Samhällsvetenskapliga programmet – 45 elever.
- Ekonomiprogrammet – 43 st.
- Teknikprogrammet – 41 st.

Publicerad av: Marks kommun