Flygscanning av kraftledningar med helikopter

Senast uppdaterad den 22 oktober 2019

Stamnätsledningen mellan Horred i Marks kommun och Breared i Halmstad kommun samt mellan Stenkullen i Lerums kommun och Horred i Marks kommunär ålderstigen och ska ersättas med en ny ledning för att upprätthålla säkerheten i elförsörjning av södra Sverige.

Svenska kraftnät kommer utföra flygscanning med helikopter längs befintliga- och planerade kraftledningar.

Flygscanningen ska genomföras någon gång under vecka 44 och 45, men vilka dagar det kan utföras beror på vädret. 

Under besiktningen kommer en helikopter att flyga längs med befintliga ledningar och nya planerade  sträckningar på en höjd på ca 80 meter. Detta kan medföra en förhöjd ljudnivå i form av buller, men vi hoppas att det inte ska innebära större besvär för boende och verksamheter.


Då besiktningsarbetet förutsätter en klar väderlek är det tyvärr svårt att med framförhållning  veta vilka datum och tider flygningen kommer att ske. 

 

Svenska kraftnät kommer också att informera om flygningarna på respektive projekts webbplatser. Där finns också kontaktuppgifter.

www.svk.se/horred-breared
www.svk.se/stenkullen-horred

 

Foto: Svenska kraftnät, Bo Dahlin

Publicerad av: Marks kommun