Flyktingmottagningen blir Arbetsmarknadscenter – flyttar till nya lokaler i Skene

Senast uppdaterad den 4 augusti 2020

Den 6 augusti slår Arbetsmarknadscenter upp portarna i sina lokaler i Skene. Den nya enheten ska arbeta med flyktingmottagning, integration och stöd på arbetsmarknaden.

Flyttar från tillfälliga lokaler

Flyktingmottagningen har sedan årsskiftet funnits i tillfälliga lokaler i Skene lasarett, men flyttar nu till gemensamma lokaler i samband med uppstarten av Arbetsmarknadscenter. De nya lokalerna är bättre anpassade för det framtida arbetet i verksamheten. Flytten till nygamla lokaler innebär en samlokalisering av enheten i väntan på nya permanenta lokaler.

– Vi hade lokaler som inte passade en öppen verksamhet med besökare, det var helt enkelt otillgängligt, säger Sara Dahlin, verksamhetschef för Arbetsmarknadscenter.

En positiv utveckling

Flytten är del av uppstarten av lokalt arbete med flyktingmottagande, ett arbete som pågått sedan årsskiftet, istället för att flyktingmottagandet sker genom BREC i Borås. Nästa steg är att samlokalisera sig genom Arbetsmarknadscenter.

– Det är en positiv utveckling att ta emot människor på hemmaplan eftersom de redan är bosatta här. Det är viktigt för att personerna snabbare ska kunna integreras i samhället. Vi lär känna varandra från start.

En stor fördel är att Arbetsmarknadscenter kommer kunna följa och stötta personer som är nya i Sverige hela vägen från att de anländer, går ”Svenska för invandrare” och får integrationsstöd, tills att de kommer ut i praktik och arbete.

– Det är i vardagen vi lär oss bäst av varandra. Det är också det bästa med flytten. Vi samlar hela vår verksamhet på en plats, du träffar människor när du kommer hit och ökar då chanserna till större socialt nätverk och personlig utveckling. När du är redo för praktik eller arbete så känner du redan din arbetsmarknadshandläggare, som också varit din flyktingmottagare i Marks kommun. Det blir en stor trygghet.

Framtidsvisioner för enheten

De stora möjligheterna med uppstart av Arbetsmarknadscenter är att man kan ta ett helhetsgrepp om kommunens stöd till nyanlända, förhoppningsvis i samarbeten med civilsamhället, folkbildningen, föreningar och företag. Och det finns gott om framtidsvisioner.

– Jag drömmer om ännu fler aktiviteter och samarbeten inom bland annat idrotten, för unga utrikesfödda och nyanlända. Det finns många goda exempel runtom i Sverige där lokala samarbeten i städer och orter skapar social samvaro för nyanlända, avslutar Sara Dahlin.

Här hittar du Arbetsmarknadscenter från den 6 augusti

Arbetsmarknadscenter
Eriksdalsgatan 12, Skene
Ingång 2, plan 4

Kontakt: arbetsmarknadscenter@mark.se

Publicerad av: Marks kommun