Folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor?"

Senast uppdaterad den 28 februari 2018

I vår får nästan 75 000 personer som bor i Västra Götaland folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor?” hem i brevlådan. Om du är utvald att besvara enkäten kan du göra en insats både för dig själv och andra.”

Hälsa på lika villkor?” ger politikerna ett bra underlag kring hur vi som bor i Marks kommun och andra kommuner i Västra Götaland mår. Genom den kunskapen fattar de beslut som rör din och andras hälsa.”Hälsa på lika villkor?” skickas ut i mars 2018 och avslutas i juni.

Läs mer på: http://www.vgregion.se

Publicerad av: Marks kommun