Föräldrar: Prata med era ungdomar om pandemin

Senast uppdaterad den 9 juni 2020

Ungdomar kan bli smittade av coronaviruset och sprida det i samma utsträckning som alla andra. Trots detta kommer rapporter om att många unga beter sig precis som vanligt. Nu uppmanar kommunen dig som är förälder att prata med dina ungdomar om den pågående pandemin och vikten av att begränsa smittspridningen.

För att hjälpa dig sprida budskapet har kommunen lanserat en kampanjfilm på Ung i Marks Facebook sida, en del av informationskampanjen som fokuserar på ungdomarnas roll i smittspridningen. 

Genom att visa hur deras beteende ökar smittan och negativt påverkar dem själva, andra människor och samhället i stort är kampanjfilmens mål att ungdomar ska ta större ansvar och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Du som förälder får gärna ta hjälp av filmen när du pratar med dina unga om covid-19. Du får också gärna sprida budskapet och hjälpa oss att nå ut med budskapet så att det når de unga direkt. 

Vi kan alla hjälpas åt

Det är viktigt att vi alla hjälps åt med att begränsa smittspridningen i samhället. Detta innebär att många aktiviteter har ställts in och att det är svårare för ungdomar att träffas på samma sätt som förut. Därför jobbar kommunen med att anordna säkra evenemang för unga i sommar. 

Via appen och facebooksidan ‘Ung i Mark’ kan kommunens ungdomar se kommande evenemang och aktiviteter. 

Den finns att ladda ner gratis till både iPhone och Android.

Publicerad av: Marks kommun