Förbjudet att röka på fler platser med ny tobakslag

Senast uppdaterad den 1 juli 2019

Från och med 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag, som bland annat innehåller bestämmelser om fler rökfria miljöer utomhus.

Att införa fler rökfria miljöer utomhus syftar till att öka tillgängligheten till allmänna platser. Personer som är överkänsliga för rök eller inte vill utsättas för rök ska kunna vistas på platsen.

Med den nya lagen är det även förbjudet att röka på följande platser:

  • Vid utomhusområden i anslutning till kollektivtrafik, exempelvis perronger och busshållplatser.
  • Uteserveringar utanför restauranger och caféer.
  • Inom inhägnade idrottsanläggningar.
  • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
  • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till myndigheter, mataffärer, restauranger och lokaler för hälso- och sjukvård.

Vad omfattas av den nya lagen?

  • Röka tobak
  • Inhalera tobak som förångats (exempelvis genom att röka tobak i vattenpipa)
  • Att röka vattenpipa med annat innehåll än tobak
  • Röka örtprodukter
  • Använda e-cigarretter.

Vad gäller för mig som företagare?

Lagen påverkar dig som bedriver verksamhet eller äger platser dit allmänheten har tillträde, till exempel restauranger och butiker. Du är ansvarig för att sätta upp skyltar som informerar om rökförbud och om det tidigare varit tillåtet att röka måste du ta bort askkoppar och annat som har med rökning att göra.

Publicerad av: Marks kommun