Ett samtal till experthjälp – Företagsakuten under Coronakrisen

Senast uppdaterad den 16 april 2020

Coronaviruset påverkar hela samhället och slår inte minst hårt mot näringslivet, också i Marks kommun. Föreningen Företagarna har arbetat fram ett koncept som heter Företagsakuten som innebär att företagare telefonledes kan få experthjälp och information kring regeringens stödpaket till näringslivet.

Marks kommun har valt att medfinansiera Företagsakuten för att kunna hjälpa företagen i kommunen till fortsatt livskraft. Genom detta samarbete ska oroliga företagare kunna få akuta råd och stöttning från erfarna entreprenörer och personer med senior kompetens.

Att ringa 0320 21 72 26, till Företagsakuten Marks kommun, kan vara ett första steg att lotsa företagare till nätverket av bland annat advokater, styrelsemedlemmar, företagare med lång och djup kunskap och HR-konsulter.

 

Artikel publicerad i Markbladet vecka 16

Publicerad av: Marks kommun