Förlängt besöksförbud på äldreboenden

Senast uppdaterad den 24 augusti 2020

Besöksförbudet på äldreboenden förlängs till och med den 30 september, efter beslut av regeringen.

Regeringen ger också Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att se över om det tillfälliga besöksförbudet på äldreboenden ska fortsätta att gälla efter den 30 september.

– Att skydda de äldre är och kommer fortsätta vara en prioriterad fråga för regeringen. Samtidigt är det viktigt att begränsningarna i äldres tillvaro står i relation till hur coronapandemin utvecklas och hur smittspridningen ser ut på samhällsnivå, säger socialminister Lena Hallengren.

Om de två myndigheterna kommer fram till att det tillfälliga besöksförbudet kan upphöra efter den 30 september ska de presentera andra åtgärder som kan förhindra smittspridning på äldreboenden.

(Källa: krisinformation.se)

Publicerad av: Marks kommun