Försening i sophämtningen

Senast uppdaterad den 25 juni 2019

Det kan förekomma vissa förseningar med hämtningen av hushållsavfallet.

För tillfället gäller det Ubbhult. Om du inte har fått tömt ditt kärl, låt det stå kvar på tömningsplatsen tills det blir tömt.

Publicerad av: Marks kommun