Förskolan i Mark tar nya kliv

Senast uppdaterad den 17 juni 2016

Lyckegårdens förskola i Kinna har som andra förskola i kommunen blivit kvalitetscertifierad enligt Qualismetoden.

- Detta är väldigt stort för oss i förskolan. Det handlar om en omfattande kvalitetsgranskning. Att vi väljer att bli granskade är för att vi vill synliggöra styrkor och förbättringsområden, men också för att vi vill ha ett gediget systematiskt kvalitetsarbete, säger Anneli Andersson, verksamhetschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Granskningen har skett genom samarbete med utvärderingsföretaget Q-steps. Qualismetoden utvecklades från början i ett projekt som finansierades av Skolverket. Mätningen görs inom elva olika områden: det handlar om allt från resursutnyttjande till barnens delaktighet, föräldrainflytande och trygghet och trivsel. Till varje område finns ett antal kriterier som leder till sju steg i en kvalitetstrappa.

"Vi har arbetat väldigt intensivt"

Och Maria Emanuelsson, förskolechef på Lyckegården, är nöjd med granskningsresultatet.
- Lyckegårdens förskola har under det senaste året arbetat väldigt intensivt med att utveckla kvalitén på förskolan utifrån Qualis kvalitetskriterier och det är fantastisk roligt att erhålla kvalitetscertifieringen. Rapporten har belyst både våra starka och svaga sidor och gett mig som förskolechef och mina pedagoger redskap att organisera oss för ännu högre mål- och resultat i vårt systematiska kvalitetsarbete, säger hon.

Bra betyg för Pluttra

Hon menar att rapporten även synliggjorde att det kommungemensamma dokumentationsverktyg Pluttra ger bra förutsättningar i kommunen att dokumentera, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet utifrån förskolans uppdrag.
- Det känns jätteroligt att vi haft möjlighet att göra den satsningen för likvärdig kvalitet på alla våra förskolor och få se att det redan nu ger så bra effekter i verksamheten.

I Marks kommun har tidigare förskolan Näktergalen blivit Qualiscertifierad och näst på tur väntar nu Korshögen.

Publicerad av: Marks kommun