Första digitala kommunfullmäktige i Mark

Senast uppdaterad den 20 november 2020

Coronapandemin och risken för smittspridning har fått stora konsekvenser för politiska sammanträden runt om i landet och så givetvis även i Mark. Många sammanträden i fullmäktige, nämnder, styrelser och utskott hålls nu helt digitalt.

Eva-Karin Torhem Arnell, kommunfullmäktiges ordförande i Marks kommun, inledde gårdagens möte i kommunfullmäktige.

”Smittan fortsätter att öka i hela landet, det är inte bra – vi måste alla hjälpas åt för att stoppa spridningen av Covid-19.
 
För många är detta en vanlig torsdag, om än med restriktioner om att hålla i, hålla ut och hålla avstånd.
 
Och vi alla måste ta ansvar, ja du också, det finns ingen ursäkt för att du ska låta bli att visa hänsyn och följa de rekommendationer och riktlinjer som nu finns.”

Högsta beslutande församling

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling och här tas beslut i alla stora, övergripande frågor som rör Marks kommun och oss som bor här i kommunen. 

Nu har det första digitala kommunfullmäktige genomförts i Marks kommun. Trots vissa tekniska problem med utsändningen av sammanträdet, så kunde det genomföras.  

Eva-Karin, hur tycker du sammanträdet fungerade?

– Från där jag satt fungerade det i det stora hela bra. Jag och övriga i presidiet vill ge en stor eloge till de tjänstepersoner som förberedde mötet och närvarade på olika håll igår, ingen nämnd och ingen glömd! 

– Vi som satt i Abbotsalen fick problem med internetuppkopplingen en liten stund, men den kom tillbaka. Där har vi en akilleshäl, vi blir sårbara när uppkopplingen inte fungerar. 

– För gemene man är det viktigt att se att även om vi påpekar att det behövs god internetuppkoppling för att kunna delta, så händer det att det fallerar. Sedan behöver vi politiker bli säkrare i att vara med på digitala möten och förstå hur mötesplattformen fungerar. 

Kommunallagen är ju tydlig med att alla ska kunna medverka och höras, vilket kräver driftsäkra möten, så att det står klart att det är rätt person som röstar?

– Ja, deltagarna måste ha igång sin kamera hela tiden, vid omröstning så ska vi se personen när han/hon avlägger sin röst.

Vad tycker du är fördelarna respektive nackdelarna med digitala möten? Det blir kanske inte riktigt lika levande debatter och man får inte samma möjlighet att träffas i pauserna?

– Fördelen med det digitala mötet är att vi kan följa de rekommendationer som finns om att hålla avstånd till andra människor. Det kändes som att det ändå blev liv i debatten. 

– Vad gäller tillfälliga diskussioner i pauserna så finns det chattforum i mötesplattformen. Genom att välja en specifik deltagare kan en chatta och diskutera med varandra den vägen. Gruppchatten användes för att begära ordet, replik och votering.

Fanns det en reservplan för om detta inte hade fungerat? Om exempelvis internet hade gått ned?

– Vi lade in en reservdag, nu kommer den att användas för att fortsätta debatten och ta beslut i de två sista ärenden i ärendelistan eftersom vi inte riktig hann klart. Även detta kommer att ske på distans.

– I övrigt kommer vi fortsatt följa de rekommendationer som finns och tar till oss nya rekommendationer i takt med att de kommer. 

Tror du att digitala möten kanske leder till att yngre personer vill engagera sig politiskt mer i framtiden? 

– Det är inte alls omöjligt, det är också viktigt att tänka på att alla åldrar ska vara representerade, vi behöver stötta och uppmuntra alla att vara delaktiga.

– Vi måste lära oss att tackla detta, möten behövs, hur framtiden ser ut vet vi inte, vi vet att de digitala lösningarna och förutsättningarna hela tiden förändras och den förändringen går fort.

Eva-Karin fortsatte i sitt inledningsanförande:

Vi måste alla visa en viss fysisk distans vid möten med andra, men tänk på att allt inte har ställts in, fortsätt hjälpa varandra, och se varandra, men tänk på att hålla avstånd.

Njut av hemmamyset, läs en bok och ring och kolla hur mamma, farbror, grannen eller sommarvännen har det.

Fundera på vad du kan göra för att vi ska orka och vad kan vi göra för att alla ska orka?

Pandemin är pågående, följ de rekommendationer som finns, stanna hemma om du är krasslig, avstå fester och fysisk kontakt med personer som inte hör till ditt hushåll.

Håll avstånd till andra både inom- och utomhus, res bara om det är nödvändigt och tvätta händerna, och gör det ofta – med tvål och vatten och i minst 20 sekunder.

Du är ansvarig för att hjälpa till att stoppa spridningen. Se dig som en hjälte, tillsammans bromsar vi smittspridningen, tillsammans tar vi oss igenom detta”. 

 

Publicerad av: Marks kommun