Första spadtaget taget för nya skolan i Skene

Senast uppdaterad den 14 oktober 2022

Mängder av Ängskolans elever trotsade regn och rusk för att vara med om det första spadtaget för bygget av den nya skolan i Skene.

Efter inledande av Ängskolans rektor, Jeanette Nyström, följde tal av Leif Sternfeldt (C), barn- och utbildningsnämnden, Bo Petersson (S), teknik- och servicenämnden och Birgitta Andersson (S), kultur- och fritidsnämnden.

En tidskapsel som ska fyllas med tidstypiska föremål från vår nutid presenterades sedan av Ängskolans biträdande rektor Ellika Retzlaff. Tidskapslen ska gjutas in i skolan och får endast öppnas om runt 100 år.

Representanter från Ängskolan klasser fick därefter göra handavgjutningar i cement.

Sedan var det dags för första spadtaget där elevrådets ordförande på Ängskolan, Alexander Wildt-Persson tillsammans med Leif Sternfeldt och Jeanette Nyström under jubel från eleverna satte spaden i marken.

Mycket viktig för Skene

 – Den nya skolan är mycket viktig för Skenes framtid. Från barn- och utbildningsförvaltningens perspektiv är det också mycket viktigt att lyfta behoven av att skapa mervärden för orten utifrån den politiska ambitionen Bästa barnkommun, säger Mari Sandell Molander, förvaltningschef på barn och utbildningsförvaltningen,  som också var på plats.

– Vi hoppas naturligtvis också att det kommer finnas utrymme för att kunna fatta beslut om en ny idrottshall framöver, som inte bara skulle ge bättre förutsättningar för undervisningen, utan även möjligheter för elevernas raster och en meningsfull fritid för alla barn och unga som bor i området. Det är mycket viktigt för hela Skene och ambitionen med Bästa barnkommun, fortsätter Mari.

– Det finns en direkt koppling mellan föreningsaktiva ungdomar och skolresultat. Genom att skapa bättre förutsättningar för barn och unga att delta i idrottsaktiviteter på området kan detta indirekt förbättra möjligheterna till en positiv utveckling av skolresultaten för eleverna i skolan, säger Mari Sandell Molander

Leif Sternfeldt på barn- och utbildningsnämnden var nöjd efter första spadtaget

– Mycket roligt att bygget kommer igång på riktigt nu och att vi gjort det första spadtaget. Det är viktigt för att undervisningen ska kunna bedrivas på ett bra sätt att lokalerna är ändamålsenliga. Jag tror detta kommer bli mycket bra, säger Leif Sternfeldt.

Den nya skolan i Skene beräknas vara klar under hösten 2024 och kommer ha plats för 650 elever i årskurs 7-9. Den nya skolan kommer också att ha storkök och restaurang.

Publicerad av: Marks kommun