Fortsatt högkonjunktur i Västra Götaland

Senast uppdaterad den 23 november 2017

Höstens konjunkturbarometer visar på en fortsatt högkonjunktur i Västra Götaland, med Sjuhärad som den starkaste delregionen.

Konjunkturläget har stärkts något det senaste halvåret, men de starka prognoserna från i våras har inte riktigt infriats.

Fortfarande är det inom fordonsindustrin, byggverksamhet och företagstjänster som konjunkturen är starkast. 

Sjuhärad har tagit ett rejält kliv upp och är nu den delregion med det bästa konjunkturläget, men skillnaderna mellan delregionerna i Västra Götaland är relativt små.

I länken nedan kan du läsa hela rapporten "Konjunkturbarometer Västra Götaland hösten 2017".

Publicerad av: Marks kommun