Fortsatt stängda verksamheter

Senast uppdaterad den 17 november 2020

Kultur- och fritidsförvaltningen håller sina fysiska och publika mötesplatser fortsatt stängda men vissa verksamheter pågår om än i annorlunda former.

Kultur- och fritidsförvaltningen vidtog för tre veckor sedan i och med de skärpta restriktionerna som då lanserades relativt kraftfulla åtgärder. Syftet med dessa åtgärder var att snabbt hitta former för att under rådande förutsättningar på ett säkert sätt bedriva så mycket verksamhet som möjligt. När nu än striktare restriktioner kommuniceras att förhålla oss till kan vi tack vare kraftfulla åtgärder från början konstatera att vi i mångt och mycket har hittat former som är hållbara över tid. Detta innebär att kultur- och fritidsförvaltningen håller sina fysiska och publika mötesplatser fortsatt stängda men att verksamheterna pågår om än i annorlunda former.

Har du frågor?

För mer specifik information uppmanas att ta kontakt med respektive verksamhet 

Kontaktuppgifter finns här:

Rydals museum

Bibliotek Mark

Badhuset Kaskad

Familjecentrum Prisman

Kulturskolan

Öppen ungdomsverksamhet

Verksamheterna har även Facebooksidor.

Publicerad av: Marks kommun