Fortsätt spara på vattnet!

Senast uppdaterad den 21 juni 2018

Trots regnet kvarstår bevattningsförbudet i Sätila och vi uppmanar till fortsatt sparsamhet med förbrukningen av kommunalt dricksvatten inom Marks kommun. Risken är annars att vissa abonnenter i blir utan dricksvatten.

Bevattningsförbudet i Sätila innebär förbud mot all bevattning med spridare eller slang, att använda högtryckstvätt och att fylla upp pooler med kommunalt dricksvatten samt att enbart tvätta bilen vid biltvätt. Vi uppmanar er övriga som bor i kommunen att inte bevattna med spridare eller slang, att undvika att använda högtryckstvätt och att fylla upp pooler med kommunalt dricksvatten samt att enbart tvätta bilen vid biltvätt.

Bevattningsförbudet och uppmaningen till återhållsamhet gäller dem som är kopplade till det kommunala dricksvattennätet.

Regnet de senaste dagarna påverkar inte grundvattennivån

Orsaken till bevattningsförbudet och uppmaningen om återhållsamhet är den långa perioden av varmt och torrt väder, som även ser ut att hålla i sig. Marks vattenverk har en begränsad kapacitet för rening och produktion av dricksvatten. För att kunna säkerställa försörjningen vill Marks kommun att vattenuttaget görs så litet som möjligt.

Det regn som fallit de sista dagarna tar växtligheten upp och påverkar tyvärr inte grundvattennivåerna.

Vi ber om överseende med de eventuella besvär detta medför. Vid frågor kontakta Marks kommuns kundtjänst på telefon 0320-21 70 55.

Publicerad av: Marks kommun