Förtydligande om rykten gällande covid-19 på Marks Gymnasieskola

Senast uppdaterad den 12 mars 2020

Under eftermiddagen har rykten spridits via epost och sociala medier om att en person på Marks Gymnasieskola skulle ha insjuknat i Covid 19.

Marks gymnasieskola har inga uppgifter om att någon elev eller personal har insjuknat.

Skolan har inte blivit kontaktade av vården eller av någon enskild person om dessa frågor, elevhälsan har inte heller några uppgifter om att någon skulle insjuknat.

Skulle någon elev eller personal insjukna i Covid 19 kommer skolan gå ut med information om detta via våra kommunikationskanaler.

I sådana här situationer är det särskilt viktigt med källkritik och att söka information via officiella kanaler och inte bidra till ryktesspridning. Givetvis finns en stor förståelse för att människor är oroliga och Marks kommun arbetar fortlöpande med att ge en så snabb och korrekt information som möjligt.

 

Publicerad av: Marks kommun