Frågor och svar om feriejobben

Senast uppdaterad den 22 maj 2020

Det nya coronaviruset och sjukdomen Covid-19 stoppar merparten av kommunens feriejobb. Här hittar du svar på några vanliga frågor om vad som nu gäller med årets feriejobb i Marks kommun.

 

Hur många sökte feriejobb i Marks kommun innan det sista ansökningsdatumet (31 mars)?

Svar: 174 personer

 

Inom vilka områden stoppas nu feriejobb?

Svar: En majoritet av jobben fanns inom äldreomsorgen och barnomsorgen.  Dessa stoppas nu med hänvisning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderåriga, som säger att det är förbjudet för arbetsgivare och uppdragsgivare att låta minderåriga utföra arbeten som kan medföra risk för kontakt med smitta som tillhör riskklass 3 (Covid-19).

 

Vilka feriejobb är det i dagsläget som blir av?

Svar: Det är sammanlagt femton platser inom teknik- och serviceförvaltningen, det handlar om jobb på återvinningscentralen Skene Skog, lokalförsörjningen samt inom gata/park. Dessutom kvarstår sju platser som ferieentreprenörer.

 

Hur gick tilldelningen av platserna till?

Svar: Utifrån ansökningarna delades de sökande in i grupper efter angivit intresseområde. Därefter lottades platserna inom grupperna. Viss hänsyn togs även till geografisk hemvist – detta för att om möjligt undvika onödigt långa resvägar till jobbet. Tilldelningen av ferieplatserna samverkades också med facket.

 

Några som sökte feriejobb kommer nu få lön utbetald av kommunen, trots att feriejobbet inte blir av – varför gäller inte detta alla som sökte och inte fick en plats?

Svar: Lön utgår till de personer som ansökte om feriejobb innan den 31 mars och först efter utsatt datum den 24 april fick besked om att platsen dragits in. Marks kommun har då ingått i en ferieanställning med berörda och dessa personer är därför berättigande att få betalt från kommunen för veckorna då feriejobbet skulle ha pågått.

Publicerad av: Marks kommun