Gemensam avfallsplan för kommunerna i Sjuhärad

Senast uppdaterad den 8 november 2019

Arbetet med en gemensam avfallsplan för kommunerna i Sjuhärad har startat.

Tillsammans kraftsamlar Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda kommuner för att ta fram en gemensam avfallsplan. Det är ett viktigt arbete som startar under hösten där vi tillsammans ska ta fram en plan för hur vi framöver arbetar aktivt för att förebygga uppkomsten av avfall och hur vi utvecklar en hållbar avfallshantering. Alla kommunens verksamheter är viktiga vid framtagandet av en avfallsplan där mål och åtgärder arbetas fram inom fem olika fokusområden

  • Avfall i samhällsplanering
  • Förebygga avfall
  • Återanvända
  • Återvinna
  • Nedskräpning

Publicerad av: Marks kommun