Geoteknik i Kvarnvägen och Rönnbärsvägen

Senast uppdaterad den 30 september 2016

Marks kommun kommer att utföra en geoteknisk undersökning för framtida VA-utbyggnad i Kvarnvägen och Rönnbärsvägen i Skene. Fältarbetet beräknas starta v 40 och vara klart under v 41. Framkomligheten kan vara något begränsad. Tack för visad hänsyn.

Vid frågor kontakta
Marcus Jonsson, 0320-217136
Maria Granieri, 0320-217129

Publicerad av: Marks kommun