Glada miner när kommun och näringsliv möttes

Senast uppdaterad den 19 november 2019

Under fredagen samlades ca 60 representanter från näringslivet och kommunen för ett mingel. Syftet var att de båda grupperna skulle träffas för att få bättre kunskaper om varandras verksamheter och processer. Här kommer några röster från minglet

Marcus Bjelkenberg

Marcus Bjelkenberg, näringslivsutvecklare:

– Vi är alla beroende av varandra här i Mark. Oavsett om vi driver företag eller arbetar på kommunen. Därför vill vi erbjuda mötesplatser där näringsliv och kommunorganisationen kan träffas. Den här typen av aktiviteter leder till förstärkt dialog och förståelse för varandras roller.

Erika Agnarsson

Erika Agnarsson, verksamhetschef äldreomsorg:

– Det är toppen med ett tillfälle där vi kan prata lite mer lättsamt med dem vi samarbetar med på olika sätt. Det är också viktigt för mig som chef i äldreomsorgen att få prata om vår verksamhet. De som är här från näringslivet är ju också skattebetalare, och vill gärna veta av oss som jobbar i olika verksamheter vad det är som deras skattepengar går till.

Håkan Andersson

Håkan Andersson, Fastighetsbyrån:

­– Att nätverka är det bästa vi kan göra. Det händer så mycket bra i den här kommunen, men ibland är vi lite dåliga på att visa upp det. Det här blir ett tillfälle för oss att snappa upp vad som pågår, så att vi kan hjälpas åt att sprida det. Vi har en bra kommun, men vi kan bli ännu bättre.

Mari Sandell Molander

Mari Sandell Molander, förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen

– Jag hör på många håll att det här är ett uppskattat initiativ. Det är ett enkelt sätt att mötas utan att ha en tydlig agenda, och då lär vi känna varandra och får bättre förståelse för varandras förutsättningar. Jag hoppas det blir fler sådana här tillfällen framöver!

Eva-Karin Torhem Arbell

Eva-Karin Torhem Arnell, ordförande Kommunfullmäktige:

– Det är viktigt att förstå varandras vardag – om vi inte förstår företagarnas vardag vet vi inte hur de har det. Därför är det jätteviktigt med den här typen av mötesplatser, där vi har möjlighet att lyssna!

Publicerad av: Marks kommun