Gott betyg till äldreomsorgen i Mark

Senast uppdaterad den 3 november 2020

Äldre i Mark är mer nöjda med både hemtjänst och äldreboende än tidigare. Och dessutom mer belåtna än för genomsnittet i landet. Det visar årets stora Brukarundersökningar.

Undersökningarna ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” görs av Socialstyrelsen.

Syftet är att ta reda på vad äldre tycker om sin vård och omsorg.

Resultaten av undersökningarna används för jämförelser mellan kommuner och verksamheter. Resultaten används också som underlag för att utveckla och förbättra vården och omsorgen om de äldre.

Resultatet för Marks kommun är överlag både både bättre jämfört med förra undersökningen och även bättre än för riket och regionen.

95 procent är nöjda med sitt äldreboende i Mark

95 procent av de som svarade i år är sammantaget nöjda med sitt äldreboende, jämfört med 81 procent för genomsnittet i landet. I fjol var siffran för Mark 88 procent.

De allra flesta äldre anser att de får ett bra bemötande, känner sig trygga på sitt boende och har förtroende för personalen.

94 procent är nöjda med hemtjänsten i Mark

Även hemtjänsten får överlag bättre betyg än både genomsnittet för landet och jämfört med i fjol. 94 procent av de äldre är sammantaget nöjda med hemtjänsten i Mark, jämfört med 88 procent för riket. I fjol var andelen nöjda lika hög i Mark.

98 procent anser att de får ett bra bemötande av hemtjänsten, 96 procent har förtroende för personalen och 91 procent känner sig trygga med hemtjänsten. Siffrorna är högre både jämfört med förra årets undersökning och genomsnitet för landet.

Mer om undersökningen

327 personer (57,9 procent av de tillfrågade) svarade på enkäten om hemtjänsten. Enkäten om äldreboende besvarades av 96 personer, eller 40 procent av de tillfrågade. Undersökningen gjordes under mars till och med maj 2020.

Mer information om undersökningarna finns nedan på denna sida.

Publicerad av: Marks kommun