Gott och blandat på Kinna bibliotek

Senast uppdaterad den 22 januari 2018

Kulturskolans projekt med flera elevgrupper visar vikt och doppat, tecknat och målat mellan träd och hus.
Under tiden 24 jan – 18 feb visas en utställning på Kinna bibliotek. Där visas vad eleverna har arbetat med under höstterminen.

Det har varit textiltekniken Shibori som blev scendekorationer, landart i naturen, minnenas och drömmarnas hus.

Eleverna är unga nyanlända, personer med funktionsvariation och barn och unga från socioekonomiskt svaga grupper.

För mer information:

Lena Persson, tel 0738012699, Lena.persson@mark.se

Kolla in oss på Kulturskolan i Mark www.mark.se/kulturskolan samt på facebook - https://www.facebook.com/kulturskolanimark/

Fakta Kreativa Spår:

Syftet med projektet, som stöds av Statens kulturråd, är att bredda målgrupperna för kulturskolan samt undersöka nya undervisningsformer.
Vi vänder oss till unga nyanlända, personer med funktionsvariation och barn och unga från socioekonomiskt svaga grupper och erbjuder möjlighet att genom Drama-Bild-Form utforska och utveckla sitt kreativa språk.
Vi arbetar gränsöverskridande vilket betyder att vi låter de olika konstformerna mötas och inspirera varandra. Deltagarna får också möta de andra lärarna i kulturskolan och ta del av cirkus, musik, teater och sång.

Publicerad av: Marks kommun