Granskningsrapporter klara

Senast uppdaterad den 7 december 2016

Kommunrevisionen är nu klar med två nya granskningsrapporter för 2016.

Det är dels "Långsiktig och strategisk planering av boendeplatser inom äldre- och funktionshinderomsorg"  och dels "Planering och bemanning inom hemtjänst och särskilt boende". Här hittar du båda rapporterna.

Publicerad av: Marks kommun