Gymnasiet och vuxenutbildningen övergår till undervisning på distans

Senast uppdaterad den 17 mars 2020

18 mars–17 april 2020 kommer all undervisning på gymnasiet och vuxenutbildningen i Mark att ske på distans.

Beslutet om att övergå till distansundervisning sker i enlighet med de rekommendationer som kom från Folkhälsomyndigheten under onsdagsförmiddagen. Beslutet kan komma att förlängas på Barn- och utbildningsnämndens möte den 16 april.

Du som är elev på gymnasiet eller vuxenutbildningen håller kontakt med din lärare via lärplattformen.

Gymnasiesärskolan fortsätter att bedriva undervisning i skolans lokaler fram till annat beslut fattas.

Publicerad av: Marks kommun