Haleh Lindqvist går vidare till region Halland

Senast uppdaterad den 17 augusti 2016

Efter att ha varit kommunchef i dryga sex år kommer Haleh Lindqvist att lämna sin tjänst i Mark den 30 november. Haleh har blivit erbjuden och tackat ja till en tjänst som hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör i region Halland.

- Det har varit utvecklande men slitsamma år i Mark och nu känner jag att det är dags att gå vidare. Erbjudandet jag fått från region Halland om att tillsammans med politiken och alla olika yrkesgrupper utveckla hälso- och sjukvården i Halland ser jag fram emot, säger Haleh Lindqvist.

Tackar för gott samarbete

Haleh vill samtidigt passa på att tacka alla markbor, förtroendevalda och näringslivet för gott samarbete. Och, skickar även ett stort tack till alla medarbetare och fackliga företrädare för deras insatser.

- Haleh har gjort ett bra arbete som kommunchef här i Mark. Jag vill tacka henne för alla insatser hon gjort och önskar henne lycka till med det nya arbetet, säger Tomas Johansson, kommunstyrelsens ordförande.

- Från oppositionens sida är vi nöjda med det arbete Haleh utfört under sina sex år i Mark och tackar henne för de insatser hon gjort samtidigt som vi önskar henne lycka till med de nya uppgifterna, säger Lisa Dahlberg, kommunstyrelsens vice ordförande.

Rekrytering av ny kommunchef kommer att påbörjas omedelbart. 

Publicerad av: Marks kommun