Halkbekämpning av vägar och åtgärder runt sopkärl

Senast uppdaterad den 28 januari 2021

Många vägar runt om kommunen är rejält hala vilket ställer till det för sopbilarna och arbetsmiljön för chaufförerna.

När prognosen visar nederbörd och det finns risk för halka, uppmanar vi vägföreningar och privatpersoner att sanda/salta ordentligt.

Detta gäller även vid sopkärlen där du som fastighetsägare har ansvar för att ta bort snö och halkbekämpa. 

Tack för er medverkan!

Publicerad av: Marks kommun