Tekniskt fel: e-faktura kommer som pappersfaktura

Senast uppdaterad den 25 oktober 2017

Betalar du månadsvis för VA och Renhållning och har valt e-faktura? På grund av ett tekniskt fel har du fått pappersfaktura istället för e-faktura för oktober och november.

Felet gäller endast fakturor som ska betalas i oktober och november. Vi beklagar det inträffade och ber dig betala via pappersfaktura vid dessa tillfällen.

Publicerad av: Marks kommun