Helikopterkalkning i Mark

Senast uppdaterad den 5 augusti 2020

Med start den 7 augusti kommer helikopterkalkning av sjöar och våtmarker att ske i Mark och angränsande kommuner. Kalkningen kommer att pågå under ungefär en veckas tid.

De områden som kalkas den här gången är:

Fritsla, Kinna, Örby, Öxabäck, Torestorp och Björketorp

Vid frågor vänd er till miljöenheten i Marks kommun.

Kontaktperson Svante Brandin 0320-21 72 79

För mer info se: https://www.mark.se/invanare/miljo-och-halsa/kalkning/

Publicerad av: Marks kommun