Hitta p-platser i Kinna med ny kartfunktion

Senast uppdaterad den 4 december 2019

Nu finns en ny kartfunktion här på kommunens webbplats som hjälper dig att hitta parkeringsplatser i Kinna centrum.

Kartfunktionen med parkeringsplatserna hittar du genom att klicka på denna länken:  https://markskommun.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b285df6f601b4c1b89ab27caec50c6ba

När kartan dyker upp, gör så här:

1) Klicka på lagerlista i menyn. 

2) Scrolla ned i lagerlistan och markera ”Parkeringsplatser”.

3) Zooma in i kartan. 

 

4) Klicka på ikonerna för P-platser för att hämta information om antal platser och parkeringstid.

 

700 p-platser idag

I dagsläget finns drygt 700 parkeringsplatser i Kinna centrum. Ett knappt 70-tal utanför Systembolaget väntas senare försvinna då området omvandlas till bostadsändamål.

Kommunen arbetar därför med nya parkeringslösningar centralt. I ett kort perspektiv föreslås en tillfällig parkeringsplats med 30-40 platser i området Ytterås. I det längre perspektivet planeras en permanent parkeringslösning nära såväl den nya Lyckeskolan, idrottshallar som handel och bostäder.

Lätt att hitta p-plats

I en undersökning gjord i år av SKL (Sveriges Kommuner och landsting) anger 74 procent av de tillfrågade att det är lätt att hitta en parkeringsplats i Kinna. Som jämförelse var genomsnittssiffran i undersökningen för hela landet 48 procent av de tillfrågade som ansåg det lätt att hitta p-plats.

Publicerad av: Marks kommun