Hjälp oss i vården och omsorgen

Senast uppdaterad den 18 mars 2020

Är du frisk och har en anhörig med hemtjänst eller annan insats, ber vi nu om din hjälp.

Marks kommun börjar få ont om personal inom vård och omsorg, då rådande omständigheter gör att befintlig personal med förkylningssymptom inte får arbeta. Även om de äldre just nu behöver isolera sig, behöver de också vård och stöd.

Är du helt symptomfri och kan hjälpa där det är möjligt, kan du genom detta avlasta hemtjänsten eller funktionshinderverksamheten. 

Kontakta hemtjänsten för din anhörig.

Publicerad av: Marks kommun