Hög placering för Mark bland Sveriges superkommuner

Senast uppdaterad den 2 juni 2017

Mark hamnar på 32:a plats bland landsbygdskommunerna när tidningen Dagens Samhälle rankar Sveriges superkommuner.
Det fina resultatet beror framförallt på en god kommunal soliditet och en hög attraktivitet samt utbildningsnivå.

Jämfört med tidigare år visar Mark en mycket positiv utveckling och har i år klättrat 16 placeringar.
Mark hamnar på åttonde plats bland landsbygdskommunerna i Västra Götaland, med den bästa soliditeten.

Förutsättningar inför framtiden

Dagens Samhälles ranking av landets superkommuner bygger på en granskning inom 10 olika områden. Summan blir en bild av kommunernas förutsättningar inför framtiden.
- Vi mäter av de faktorer som vi anser är viktigast för en kommuns framtid bland annat i form av sysselsättning, arbetsmarknad och livskvalitet. För oss är det viktigt att visa på goda exempel och på att framtiden också går att påverka, säger Olov Carlsson, chefredaktör på Dagens Samhälle.

Olika kategorier

Då kommunerna har helt olika förutsättningar vad gäller exempelvis demografi och ekonomi delas de in i tre kategorier: storstadskommuner (29 stycken), täta kommuner (131 stycken) samt landsbygdskommuner (130 stycken).
Områden som ingår i granskningen och delresultaten för Mark:

  • Attraktivitet (mätt i inrikes flyttnetto) – Mark plats 35 (av 130 kommuner).
  • Skolresultat(andel elever med gymnasiebehörighet) – Mark plats 30.
  • Ekonomiskt resultat – Mark plats 13.
  • Ekonomisk stabilitet (soliditet) – Mark plats 3.
  • Kommunens kultursatsningar - Mark plats 105.
  • Antal företag i kommunen - Mark plats 97.
  • Utbildningsnivå - Mark plats 35.
  • Kommunikationer - Mark plats 87.
  • Företagsamhet ¬- Mark plats 103.
  • Demografi - Mark plats 26 av.

Läs mer om Dagens Samhälles undersökning - klicka här.

Publicerad av: Marks kommun