Hon hjälper Markbor med tak över huvudet

Sandra All, en av Marks kommuns boendehandläggare.

Foto: Sandra All, en av Marks kommuns boendehandläggare. Bild: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 29 november 2023

Marks kommun hjälper många barn och vuxna att kunna bo kvar i sina hem.
Nästa år väntas ett nytt stöd från kommunen för att hjälpa hemlösa människor att få en bostad.

– Jo, vi känner att vårt arbete gör skillnad och det är klart att det känns bra att man gör nåt viktigt som kan hjälpa andra, säger Sandra All.

Hon arbetar som boendehandläggare på socialförvaltningen tillsammans med kollegan Carl-Johan Martinsson. En viktig del i arbetet är barnperspektivet.

Inga barn ska mista sina hem

– Vi har Bästa barnkommun som mål och ett delmål där är att inga barn ska mista sina hem.

Även om viljan finns har inte kommunen möjlighet att hjälpa alla. Arbetet är ändå framgångsrikt, inte minst för barnfamiljer som hotas av vräkning. Statistiken visar att boendehandläggarnas insatser omfattar 138 barn hittills i år.

Tätt samarbete

Boendehandläggarna arbetar tätt tillsammans med Marks Bostad och privata hyresvärdar. Sandra och Carl-Johan agerar när hyresgäster riskerar vräkning. Det kan vara exempelvis när hyran inte betalats i tid eller om hyresgästen stör eller missköter bostaden.

– Då kopplas vi in för att hitta lösningar så de kan bo kvar. Barnfamiljer prioriteras och där jobbar vi extra hårt, berättar Sandra All.

Hjälpen bygger på frivillighet

– Oftast har vi möten med hyresgästen och hyresvärden där vi pratar om problemen och hur man kan få det att fungera, till exempel med en avbetalningsplan. Vi gör även hembesök. Det är ett uppsökande arbete men det bygger på frivillighet, att människor vill ha vår hjälp.

De hjälper också att lotsa hyresgäster vidare till annan hjälp inom kommunen.

– Om ett barns ena förälder blir hemlös kopplas familjeenheten in för att se till att barnet har någonstans att bo, att det har en trygg miljö.

Bostad först – nytt projekt för hemlösa

Enligt senaste uppgiften för Mark från 2017 var 87 personer i kommunen hemlösa. Arbetet för att minska antalet hemlösa kommer att utvecklas nästa år. Då startar projektet ”Bostad först” - som redan finns i både Sverige och andra länder.

Projektet handlar om att erbjuda hemlösa en bostad. Det riktar sig främst till personer med missbruk och/eller psykisk ohälsa som varit bostadslösa en längre tid och står långt ifrån bostadsmarknaden.

Bostad en mänsklig rättighet

– I dag ställs flera krav för att få en bostad och det betyder en längre väg att gå för den hemlöse. Men i ”Bostad först” ses ett eget hem som en mänsklig rättighet. Därför ska den som är hemlös kunna erbjudas en bostad utan krav på att vara exempelvis nykter eller drogfri.

Kommunen ska hjälpa till med stödpersoner som kan ge individuell hjälp. Och fortfarande gäller samma krav som för andra hyresgäster, att följa hyreslagen.

Lönar sig ekonomiskt

– Bostad först finns redan i andra länder där man visat att det fungerar. Det kostar mer att ha en person i andra boendeformer och det lönar sig ekonomiskt för samhället i stort. Målet är att bostaden ska bli ett permanent hem.

Nu förbereds inför projektet med utbildningar och rutiner, exempelvis att ta fram samarbetsavtal med Marks Bostad och andra hyresvärdar.

– Vi hoppas hitta fler samarbeten så vi ser gärna att fler privata hyresvärdar är med.

Varför är ”Bostad först” bra?

– Samhället är inte anpassat för alla. När man hamnar utanför bostadsmarknaden beror det ofta på skulder eller andra problem och det är tufft att kunna komma tillbaka. Att då inte ha ett eget hem där du kan känna dig trygg, laga din mat sova i din säng, det leder lätt till psykisk ohälsa. Och det är varken bra för den som drabbas eller för samhället.

Hjälpa varandra

Sandra All tycker arbetet i högsta grad är meningsfullt och intressant.

– Vi har inställningen att människor förtjänar både en andra och en tredje chans i livet. Det är lätt att hamna i knipa och då tycker jag vi får hjälpa varandra.

– Många som blivit hemlösa kämpar med sin vardag. Det är inte så att de vill göra fel utan de har fått det tufft och därför behöver hjälp för att lösa sina problem.

Läs mer

Du hittar mer information om vårt vräkningsförebyggande arbete via länken nedan på denna sida.

Publicerad av: Marks kommun