Hur är mobiltäckningen i kommunen?

Senast uppdaterad den 2 mars 2017

Bra mobiltäckning är en självklarhet för många medan bristande täckning skapar problem både för företag och privatpersoner. Genom dialog med operatörer försöker kommunen påverka mobiltäckningen och peka på de områden där täckningen är bristfällig.

Genom att välja rätt operatör kan du få bättre mobiltäckning. Detta beror på att operatörernas master står på olika ställen och har olika utrustning. Det är därför inte ovanligt att en och samma plats både har bra och dålig mobiltäckning, beroende på vilken operatör man har. Är du intresserad av täckningen på en specifik plats för en specifik operatör, klicka här

 Publicerad av: Marks kommun