Hur mår vi i Marks kommun?

Senast uppdaterad den 5 februari 2020

Är du en av 800 invånare i Marks kommun som har fått enkäten Hälsa på lika villkor i brevlådan? Då är du utvald att delta i årets folkhälsoenkät! Dina svar är viktiga för att kommunen tillsammans med Västra Götalandsregionen ska kunna erbjuda dig insatser som bidrar till ett gott liv.

Hälsa på lika villkor genomförs i Västra Götaland för 14:e gången för att ta reda på hur människorna mår och lever. Kommunen och regionen vill ta reda på om det finns skillnader i hälsa och levnadsvanor som beror på exempelvis ålder, kön, funktionsnedsättning, födelseland, sexuell läggning eller var man bor. Och vi behöver din hjälp!

– Med hjälp av resultatet från enkäten kan vi genomföra insatser som leder till en jämlik och bättre hälsa hos våra invånare, därför är det viktigt att du som får enkäten svarar på den, säger Ann-Sofi Lodin, regiondirektör på VG-regionen.

Svaren hjälper oss att prioritera och planera

Genom enkäten får kommunen och regionen en bild av hur våra invånare mår och hur och om hälsoläget förändras över tid. Med hjälp av ditt svar kan insatser planeras som bidrar till jämlika livsvillkor, goda levnadsvanor och en modern hälso- och sjukvård med hög tillgänglighet och god kvalitét.  

Sista svarsdatum är den 5 maj.

Är du nyfiken på resultaten från tidigare år? All information om enkäten och resultat från tidigare års undersökningar hittar du här: www.vgregion.se/folkhalsoenkaten.

Publicerad av: Marks kommun