Hygienråd till livsmedelsverksamheter på grund av coronavirus

Senast uppdaterad den 20 mars 2020

Livsmedelsverket bedömer att det inte behövs särskilda hygienråd för livsmedelshantering på grund av coronaviruset. Råden om hygien vid matlagning gäller på samma sätt som tidigare.

Handtvätt med tvål och vatten är vårt bästa försvar mot spridning av både coronavirus och olika typer av magsjuka. Kunskap från tidigare utbrott med liknande coronavirus visar att denna typ av virus smittar från sjuka personer genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta, och inte genom ytor som till exempel livsmedel och livsmedelsförpackningar.

Det är viktigt att inte riskera att smitta andra, så om man känner sig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska man inte gå till sitt jobb, samt försöka låta bli att träffa andra människor.

Mer information

Via länkarna nedan kan ni läsa mer om Coronaviruset, samt de hygienråd som sedan tidigare finns:

Länk till Livsmedelsverkets information - klicka här.

Länk till Folkhälsomyndighetens information - klicka här.

 

 

Publicerad av: Marks kommun