Inbjudan: Information om bredbandsutbyggnad i Marks kommun

Senast uppdaterad den 11 oktober 2016

Torsdag 27 oktober kl 18:00 – 21:00. Kinna teater, Boråsvägen 40, Kinna.

  • Information om Kommunens bredbandsstrategi
  • Information om Marknet Fibers planer och utbyggnad
  • Information från VGR om bidrag med mera
  • Föredragning från Älekulla Fiber
  • Kaffe och smörgås
  • Möjligheter till frågor och mingel

Program

1. Presentation av deltagande talare samt dagordning.
2. Information/presentation av kommunens Bredbandsstrategi.
3. Information om ansökan om kommunal borgen.
4. Marknet Fiber information om utbyggnaden, tidsplaner m.m.
5. Kaffe och Fibermacka med mingel.
6. Information från Bengt Jansson Älekulla Fiber om deras ber resa.
7. Information om bidragsansökningar till Marks kommun.
8. Eric Åkerlund (Eric.Akerlund@hiq.se) ansökan till VGR, redovisningar m.m. 9. Frågor till respektive informatör sker efter varje dragning. 

 

Deltagande

Per Helmer, Bredbandsombudsman
Stefan Trulsson Holmberg, IT-chef Erik Åkerlund // VGR
Bengt Allan Frost, Marknet Fiber
Bengt Jansson, Älekulla Fiber 


Meddela deltagandet till per.helmer@mark.se senast 24 oktober.

 

Välkommen!

Publicerad av: Marks kommun