Inbjudan

Senast uppdaterad den 7 april 2020

Coronaviruset påverkar hela samhället och slår hårt mot näringslivet, inte minst mot restaurangnäringen. Marks kommun bjuder in företagare inom restaurang-, café- och konferensnäringen till ett dialogmöte om coronavirusets effekter på branschen här i Mark. Mötet syftar till gemensam dialog om den rådande situationen och att tillsammans försöka nå lösningar för att stötta restaurangnäringen.

Kommunstyrelsens ordförande Lisa Dahlberg och kommunstyrelsens vice ordförande Tomas Johansson deltar på mötet, liksom Marks kommuns näringslivskontor.

NÄR: Torsdagen den 16 april klockan 15.00–16.30

VAR:

  • Marks Gymnasieskola, Assbergssalen
  • eller via digital länk

Anmälan görs till naringslivskontoret@mark.se senast tisdagen den 14 april klockan 12.00.

Meddela ditt deltagande samt om du önskar delta digitalt eller på plats i Assbergssalen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därför är det viktigt att du anmäler dig.

Publicerad av: Marks kommun