Information om förbud mot större sammankomster

Senast uppdaterad den 12 mars 2020

Med anledning av regeringens beslut om att införa förbud för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 500 personer kommer kommunen från om med idag att göra följande med hänvisning till skydd för riskgruppen äldre.

Samtliga restauranger och motionslokaler vid äldreboenden i kommunal regi kommer hålla stängt för utomstående besökare tills vidare.

Kommunen avråder stark från besök på samtliga våra kommunala äldreboende.

Regeringens beslut om att införa förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för fler än 500 personer har fattats för att hindra smittspridning av covid-19, coronaviruset. Förbudet gäller för sammankomster både inom- och utomhus. Regeringens beslut gäller lika över hela landet men kommunen vill genom dessa åtgärder ytterligare skydda riskgruppen äldre vid våra boenden.

Till näringsidkare, föreningar med flera i kommunen vill vi rikta en särskild uppmaning att själva ta ställning till på vad sätt man kan förhindra spridning av covid-19. Vår uppmaning vänder sig i första hand till dem som i närtid planerat någon form av offentlig tillställning med större deltagarantal.

Håll dig uppdaterad om aktuell information i frågan via Folkhälsomyndighetens webbplats, www.folkhalsomyndigheten.se

Publicerad av: Marks kommun