Informationsträff om ny livsmedelsupphandling av färskt kött

Senast uppdaterad den 28 november 2016

Välkommen till Informationsträff om ny livsmedelsupphandling av färskt kött på onsdag 14 december.

Tid: 14 december kl 10:00 – 14:00
Plats: Kommunhuset i Kinna, Boråsvägen 40

Marks kommuns Kostservice och Upphandlingsenhet tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götalands Län och Sjuhäradsmat, står för inbjudan.


Syftet med mötet är att förtydliga kommunens ambitioner att utveckla möjligheterna till samverkan med leverantörerna för att nå de allra bästa råvarorna och därigenom förbättra matupplevelsen för kommunens måltidsgäster.

Vi som bjuder in och deltar är:

  • Katarina Valeria Petersson och Anneli Jonesund, Kostservice i Marks kommun. 
  • Lena Lindblad, Upphandlare i Marks kommun
  •  Pernilla Fischerström, Länsstyrelsen i Västra Götalands Län

 Lasse Bengtsson, Sjuhäradsmat

 

Agenda:
10:00 – 10:30 
Kaffe och fralla
10:30 – 13:00
Presentation av deltagarna
Presentation av kommunens kostverksamheter.
Kommande livsmedelsupphandling av färskt kött
Hur blir man leverantör till kommunen?
Frågor och Svar -summering av mötet.
13:00 – 14:00

Gemensam avslutande lunch på Rönnäng Club Senior i Kinna

 

Anmälan senast den 7 december till e-post; katarina.petersson@mark.se Vänligen ange namn, telefonnummer och ev behov av specialkost.
Varmt välkomna!

Publicerad av: Marks kommun