Inventering av större vattensalamander i Marks kommun

Bild på salamander i handflata.

Foto: Mostphotos

Senast uppdaterad den 28 mars 2019

Miljöenheten på Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att inventera större vattensalamander i kommunen under våren 2019.

Vattensalamandrar finns i små dammar och våtmarker och är aktiva när det har blivit mörkt sent på kvällar och nätter. Man hittar salamandrar genom att vandra runt dammarna och lysa med en stark lampa i vattnet.

Tipsa

För frågor, tips eller mer information om inventeringen av större vattensalamander kontakta kommunbiolog Jenny Pleym, 0320-21 75 76, jenny.pleym@mark.se

Publicerad av: Marks kommun