Jessica Rodén vikarie på ordförandeposten för Lisa Dahlberg

Senast uppdaterad den 23 oktober 2020

Kommunstyrelsens ordförande Lisa Dahlberg kommer vara föräldraledig under 2021. Vikarie under den tiden blir Jessica Rodén från Tostared.

 

Politiken har kommit att uppta allt mer av Jessica Rodéns tid. Det ser hon som både utvecklande och utmanande, särskilt nu i och med förtroendet att vikariera för Lisa Dahlberg som kommunstyrelsens ordförande.

- För mig är lagarbetet det roligaste och hur vi tillsammans vrider och vänder på frågor och där olika perspektiv och tankar för oss framåt. Alla kan bidra med något, säger Jessica Rodén.

Att kunna arbeta prestigelöst och värna om alla människors lika värde är något av en bas för hennes arbete.

- Det är min övertygelse att vi måste jobba tillsammans för att kunna öka likvärdigheten för våra barn och unga i Mark och satsa extra för att bli "Bästa barnkommun". Det ger inte bara positiva effekter på den yngre generationen utan insatserna når alla medborgare.

Jessica Rodén bor med familj i Tostared och arbetar sedan drygt 12 år inom funktionshinderverksamheten i Marks kommun.

Lisa Dahlberg planerar att vara föräldraledig under perioden 16 januari-30 november. Kommunfullmäktige kommer den 19 november och kommunstyrelsen den 25 november att fatta de beslut som behövs för att utse ersättare för hennes uppdrag. De bestämmelser som styr finns i Marks kommuns Kommungemensamma reglemente för nämnderna.

 

Ta del av bestämmelsen via länken här till Kommungemensamt reglemente för nämnderna.

Publicerad av: Marks kommun