Jessica Rodén vald till kommunstyrelsens ordförande

Jessica Rodén, kommunstyrelsens nya ordförande i Mark. Foto: Magnus Larsson

Foto: Jessica Rodén, kommunstyrelsens nya ordförande i Mark. Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 19 november 2021

Jessica Rodén (S) valdes till kommunstyrelsens ordförande vid kommunfullmäktiges möte i går. Här presenterar vi Marks nya kommunalråd och högsta politiska chef.

Efter ett knappt år som vikarie för Lisa Dahlberg, som nu avgått, har Jessica Rodén hunnit växa in i rollen. Och hon trivs jättebra.

- Jag trodde innan att uppdraget skulle vara roligt, men det är faktiskt ännu roligare än vad jag föreställde mig. Det finns ingen arbetsbeskrivning för hur ett kommunalråd ska vara, utan det gäller att följa med i nuet och vara följsam i dialogen med medborgarna. För mig är det en otrolig lyx att få ha en så stor bredd i sitt arbete.

- Vi är ungefär 35 000 delägare i Mark där alla har en viktig roll i hur kommunen ska utvecklas. För mig är det fantastiskt att få vara med på den resan i den här rollen.

Varför tackade du ja?

- Just för att det är ett så roligt uppdrag, att vara en del av lösningen Dessutom är det hedersamt att få förtroendet. Jag vill vara med och utveckla mark tillsammans med andra. Mark är fantastiskt men vi kan så mycket mer.

44-åriga Jessica Rodén är uppväxt i Sätila och bor i Tostared sedan många år med familjen, man, barn plus hundar och katter. Hon beskriver sig själv som samhällsintresserad.

- Jag är engagerad som person, intresserad och nyfiken, och prestigelös.

Hon arbetade tidigare som stödassistent på ett LSS-boende.

Du går från att vara en av kommunens ungefär 3500 medarbetare till att bli högsta politiska chefen. Hur är det steget?

- Otroligt spännande. Det är det fantastiska med vår demokrati att vem som helst kan få utvecklas, ta politiska uppdrag och företräda andra människor.

- Jag tror att jag har en stor fördel av att ha erfarenhet som anställd i kommunen, att jag har insyn i hur man kan känna sig som medarbetare i en kommunal organisation.

En möjliggörare

Jessica Rodén beskriver sin nya roll som att vara en möjliggörare för invånare och näringsliv.

- Att vara med och skapa förutsättningar för att Markbor och näringsliv ska kunna bo och verka här, och trivas. Att vara med och sy ihop den stora säcken som är Mark.

Hur ser du på ledarskap, vad är en bra ledare?

- För mig framförallt att lyssna, vara lyhörd och nyfiken. Att skapa utrymme för människor att växa och vilja bidra till samhället. Men också att vara mänsklig och tillåtande och stimulera utveckling och glädje.

Jessica Rodén konstaterar att Mark står inför stora investeringar i bland annat skola och länsväg 156 framöver. 

- Investeringarna kan kännas hisnande, sett till beloppen. Men de är nödvändiga för att erbjuda bra service till invånarna och se till att det är bra att bo och verka här, även i fortsättningen.

Vad betyder Mark för dig?

- Hemma. Mark betyder gemenskap och trygghet, engagerade människor, men med ett ord hemma.

Vad är det bästa med Mark?

Alla människor. Det är ju vi tillsammans som skapar Mark, som är Mark.

Till sist, vad gör du när du är ledig?

- Jag är görbra på att slappa (skratt). Jag är ute i trädgården eller i skogen med hundarna till exempel. Och så har jag börjat träna crossfit. Det är jättebra, jättejobbigt men efter passet ligger stressen kvar på mattan.

- Man har ett eget ansvar för att sätta gränser, annars kan det lätt bli politik 24 timmar om dygnet.  Men jag har min familj och behöver vara med dem också för att klara mitt uppdrag bra. Det gäller att hitta balansen för att kunna må och prestera bra.

Publicerad av: Marks kommun