Jörgen Eriksson ny VD för Mark Kraftvärme AB

Senast uppdaterad den 30 september 2020

Ny VD för Mark Kraftvärme AB har utsetts efter enhälligt beslut av styrelsen. Jörgen Eriksson, som har bred erfarenhet från energi-, bredbands- och fastighetsbranschen och även kommunala bolag, tillträder sin tjänst från och med 1 oktober.

- Mark Kraftvärme AB har tillsatt Jörgen Eriksson som VD utifrån den kompetens som efterfrågats för att kunna hantera kommande utmaningar med utbyggnad av stadsnätet och nya bredbandstjänster och även fortsatt utvecklingsarbete för hållbara förnyelsebara energikällor och utbyggnad av fjärrvärmen, säger Rolf Wallerdal, ordförande och Bengt Ferm, vice ordförande Mark Kraftvärme AB.

Under onsdagen 30 september tog styrelsen för Mark Kraftvärme AB ett enhälligt beslut om tillsättningen av Jörgen Eriksson till ny verkställande direktör, VD för Mark Kraftvärme AB. Rekryteringen har genomförts enligt Marks kommuns rekryteringsprocess av förvaltningschefer och högre tjänstepersoner.

Jörgen Eriksson kommer närmast från Mark Bostad AB där han innehaft tjänster som tf. VD och fastighetschef vilket bland annat inneburit ansvar och utveckling inom teknik, energi och fibernät. I grunden har Jörgen Eriksson, som är uppväxt och bosatt i Marks kommun, en juridisk kandidatexamen och mångårig erfarenhet inom bland annat IT- och fastighetsbranschen.

Publicerad av: Marks kommun